HOME

> Liste des langues / language list
> Groupes de langues / Language groups
> Liste des consonnes / Consonant list

Les 48 systèmes (sur ) où le phonème ngb est attesté :
1.  ali
2.  bagiro (furu)
3.  baka (2 sources)
4.  balante-fca (2 sources)
5.  bandi (2 sources)
6.  bangandu
7.  bata
8.  bila
9.  bofi
10.  bokoto
11.  bongo
12.  budu
13.  bulu
14.  dakpa
15.  dii (yag dii)
16.  eloyi
17.  fali sud
18.  gbanu
19.  gbanziri
20.  gbaya ’biyanda
21.  gbaya ’buli
22.  gbaya lai
23.  gbaya mbodomo
24.  gbaya nord
25.  gbaya toongo
26.  gbaya-bossangoa (2 sources)
27.  gbaya-bozoum
28.  gbaya-Kara
29.  gula koto
30.  karang
31.  kisi nord
32.  kuwaa
33.  kwanja
34.  linda (2 sources)
35.  logo
36.  ma
37.  manza (2 sources)
38.  mbati
39.  mbum
40.  ngbaka
41.  ngiti
42.  nzakara
43.  sango
44.  tikar
45.  tiv
46.  vute
47.  yakoma
48.  yulu
Consonnes
(β)    b  bb  bbw  bv  bw  by  ɓ  ɓy    c  ç  ç̃  cc  ch    cw    ƈ      d  dd  dh  dj    dr    dw  dy  dz  dzh  dzw      ɖ  ɗ  ɗy  ð  ðð  f  ff  fh  fhw  fw  fy    ƒ  g  G  gb  gbr    gg  gh  gm  gn  gw  Gw    gy  ɠ  ɣ̃  ɣ  ɣʷ  ɣw  h  H        hw  hy  ħ  ɦ  Ĩ  j  jj  jw    ɟ  ʄ  k      kk  kkw  km  kp  kpr    kw  kx  kxʼ  ky    kʼw  kʼy  ƙ  ƙw  ƙy  l      l/r  lh  ll    lw  ly    ɬ  ɬw  ɬy  ɬʼ  ɭ  ɮ  ɮw  ɮy  ʎ    m  mb  mbv  mbw  md  mf    mm  mp  mpf  mv  mw  my    ɱ    n  nc  nd̪  nd  ndr  ndw  ndz  ndʒ    nɖɭ  ng  nG  ngb  ngbr  ngʷ  ngw  ngy  nh    nj  njw  nk  nkp  nkw  nm  nn  ns  nt  nts    nw  ny  nz        ɲ  ɲɲ  ɲw  ɳ  ŋ  ŋ̦  ŋm  ŋŋ  ŋʷ  ŋw  ŋy    p  pf  ph      pp  ppy  pw  py    ƥ  ɸ  q  qw  r        rh  rr  rw  ry    ɽ  ɾ  ʁ  s      sh  ss    sw  swy  sy    ʃ  ʃh  ʃw      t    tc  tcx  th    t̠ʰ    tɬʼ    tr  ts  tsh  tsɦ  tsw  tsx  tsʼ    tʃh  tʃx  tʃʼ  tt    tw  tx  txʼ  ty    t̠ʼ  ƭ  ʈ  ʈʈ    v  vm  vv  vw  vy  ʋ  w      ww  wy      x    xw    y      yw  yy    ƴ  z        ʒ  ʒh  ʔ  ʔʲ  ʔl  ʔw  ʔy  ˀm  ˀn  ʼ  ʼm  ʕ  ǀ  ǂ  β  θ  θh  λ  µ  χ 

© Guillaume Segerer 2007-2011